Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 332 0593 51977 946186 7625 7531 075 2191 408400 825125 6261 210 55026 584186 563381 778100 3492 611493 87847 7744 914878-
Peňažné finančné inštitúcie374 6381 21214 62301 33259 0370112 7132 25188 6593 99215 63769 23101 5237963 4242070-
Finančné inštitúcie iné ako PFI369 01906 23915 55363888 661010 59213 05843 17155012 06425 70847 07579105 0031754530-
Nefinančné spoločnosti3 588 4032 30757 084171 2093 783927 5211 408277 520110 3171 078 72022 042158 863286 83953 2731 009388 07944 1764 254878-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 02207034592697090311 493901373000020-
Peňažné finančné inštitúcie2 01607005923610903009000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2000000002000000000-
Nefinančné spoločnosti2 004003403360011 49101373000020-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 32905634592689090311 1629016300-220020-
Peňažné finančné inštitúcie2 01607005923610903009000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9000000000-80-820000000-
Nefinančné spoločnosti1 4030-143403280011 170098300-220020-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt