Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 338 7363 60478 142177 2175 5171 070 0231 389421 329126 2711 214 37027 103182 217385 950101 5522 565488 87847 9264 683888-
Peňažné finančné inštitúcie395 8251 22515 31301 10756 5760125 2652 35191 3695 24416 26974 31501 5199024 1711990-
Finančné inštitúcie iné ako PFI365 03306 17714 90663388 469011 19312 80141 83358812 37326 51246 53775102 3602053720-
Nefinančné spoločnosti3 577 8792 38056 652162 3113 777924 9781 389284 871111 1191 081 16821 271153 575285 12355 015971385 61743 5514 111888-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 069001103000414781024321200000-
Peňažné finančné inštitúcie180000000000018000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI4000000002000200000-
Nefinančné spoločnosti1 04700110300041476102433000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-33600110264041-810-28021-1740-185000-
Peňažné finančné inštitúcie1500000000-30018000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2450000000020-730-17400000-
Nefinančné spoločnosti-10600110264041-710-207300-185000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt