Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 397 5083 42377 437206 8255 2621 105 3281 513415 573114 1271 209 16928 301193 583366 22299 3682 801517 22846 6884 661817-
Peňažné finančné inštitúcie384 8591 20116 157092255 5140122 3042 77397 1083 86515 01162 00501 6376955 588790-
Finančné inštitúcie iné ako PFI393 48706 36518 07662593 62909 57314 33443 53065813 08728 66751 33394112 927905000-
Nefinančné spoločnosti3 619 1622 22154 915188 7493 715956 1851 513283 69697 0201 068 53123 778165 485275 55048 0351 070403 60641 0104 082817-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 3110010551 1680033 800057101570250000-
Peňažné finančné inštitúcie50500030000200000050000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 154001030390006220233015700000-
Nefinančné spoločnosti4 65300221 1290033 17603380002000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 4900010551 1290033 788-5-8730600-22350000-
Peňažné finančné inštitúcie50500030000200000050000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 00500103033000622-52330600-41000-
Nefinančné spoločnosti2 98000221 0960033 1640-1 106000-181000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt