Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 155 0553 59874 483168 0835 8491 012 8121 280420 523119 2131 159 70628 726175 567356 57498 0542 611477 68245 4584 835851-
Peňažné finančné inštitúcie363 0031 19614 23701 44553 2570124 5002 22881 7546 12815 63156 78301 5238653 2532030-
Finančné inštitúcie iné ako PFI350 48205 96313 74264081 744011 21512 22439 96758912 40725 34645 19979100 8041903730-
Nefinančné spoločnosti3 441 5702 40254 283154 3423 764877 8111 280284 808104 7611 037 98522 009147 529274 44552 8551 009376 01342 0154 259851-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 3550101401050150583931157 603005000-
Peňažné finančné inštitúcie7 481000000000007 481000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5000020010000002000-
Nefinančné spoločnosti868010140103015057393115122003000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 934060099015058320-27-637 603-90-203000-
Peňažné finančné inštitúcie7 47700000000-4007 481000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9600-150200100-770-902000-
Nefinančné spoločnosti5530614097015057324-271412200-205000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt