Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 772 7033 42271 155158 0906 253873 1801 253418 531108 6121 076 24929 277147 772336 66381 6872 649403 53049 2785 101843-
Peňažné finančné inštitúcie350 4431 12814 34101 78046 0060117 1712 17680 4055 22314 51260 50601 5399774 3763020-
Finančné inštitúcie iné ako PFI304 17105 52216 52163170 968010 37211 59135 73760110 71433 27635 7429871 6352664980-
Nefinančné spoločnosti3 118 0892 29451 292141 5693 842756 2061 253290 98894 845960 10723 453122 546242 88145 9451 012330 91844 6374 301843-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 898011013048026631902 311012116000-
Peňažné finančné inštitúcie300000000300000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 324001200000002 30001200000-
Nefinančné spoločnosti54401101048023631901100116000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27011013014026557-1 2372 2110121-1 221000-
Peňažné finančné inštitúcie-8720000000300-90200000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 30600120-10000-12 28401200000-
Nefinančné spoločnosti-1 40701101015023557-334-73001-1 221000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt