Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 830 8463 39696 478188 3287 7451 133 6301 600516 992147 7531 404 59246 750163 210444 554112 6602 851493 16560 8666 274940-
Peňažné finančné inštitúcie475 7371 07423 48303 10660 4510125 0342 650143 29111 78610 02084 03701 7011 1477 3755810-
Finančné inštitúcie iné ako PFI417 36107 47724 15364293 893011 87814 03650 33191510 65344 22547 982107110 0404415880-
Nefinančné spoločnosti3 937 7472 32265 518164 1753 997979 2861 600380 080131 0671 210 97034 049142 538316 29364 6781 043381 97853 0505 104940-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 4840012805 82502421 18820142012611934990760-
Peňažné finančné inštitúcie6 77200005 69000015000000990760-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 128005400000170001260931000-
Nefinančné spoločnosti1 5850074013502421 1562014200113000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom71100-5 16503 635024295017-535012611562990760-
Peňažné finančné inštitúcie4 63000003 54800015000000990760-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 12300540000014-2001260931000-
Nefinančné spoločnosti-5 04100-5 219087024292119-5350011-369000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt