Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 889 6253 34098 463188 3098 9511 129 5991 834524 310154 2361 407 06856 144159 813465 542120 6963 065497 95763 7416 5581 066-
Peňažné finančné inštitúcie534 5571 02125 81804 31964 4430135 8302 753160 15616 7769 753102 11301 7791 0928 11858582-
Finančné inštitúcie iné ako PFI426 70907 73026 247684102 121011 78513 96952 6381 15711 30046 28251 262112100 2055716460-
Nefinančné spoločnosti3 928 3592 31964 915162 0623 948963 0351 834376 695137 5141 194 27438 211138 760317 14769 4341 174396 65955 0525 326984-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 20200205413970497272570532 1633 217040260-
Peňažné finančné inštitúcie2 8870004880041100001 988000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 2110000200000003 183000260-
Nefinančné spoločnosti1 104002053395086272570531753404000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 96500205413950497272500-972 1633 1910-470260-
Peňažné finančné inštitúcie2 8870004880041100001 988000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 1850000200000003 157000260-
Nefinančné spoločnosti894002053393086272500-97175340-47000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt