Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 075 8203 53571 793158 3455 920975 8681 319438 578118 3681 155 01928 952160 882359 54192 8732 685447 26949 6035 270859-
Peňažné finančné inštitúcie360 4131 25212 54701 46850 1380121 0052 27585 8013 30415 32861 06401 5669873 4082710-
Finančné inštitúcie iné ako PFI337 20705 67714 52762177 927011 53512 18540 17965811 51835 74739 6639886 1722064940-
Nefinančné spoločnosti3 378 2002 28353 569143 8183 831847 8031 319306 038103 9081 029 03924 990134 036262 73053 2101 021360 11045 9894 505859-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 4380156651800892267711 5680230013680-
Peňažné finančné inštitúcie180150000030000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI7700205200000002300000-
Nefinančné spoločnosti2 344004651280889267711 568000013680-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 0260-21665173-31892251361 5610150-27213680-
Peňažné finančné inštitúcie180150000030000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI67002052000-3-7002300000-
Nefinančné spoločnosti1 9420-36465121-31889254431 5610-80-27213680-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt