Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 800 2193 01598 312185 4858 7101 109 8311 798520 266160 7201 370 94356 087157 241452 335116 9153 289485 87462 6466 7511 006-
Peňažné finančné inštitúcie513 8541 01425 07904 17062 2540136 3442 714148 00516 4159 11897 66401 9711 0567 43661492-
Finančné inštitúcie iné ako PFI411 81807 50725 23467498 372011 00113 50752 9341 03911 05145 52148 16211395 5215476350-
Nefinančné spoločnosti3 874 5472 00165 726160 2523 866949 2051 798372 921144 4991 170 00438 633137 072309 15168 7531 205389 29654 6635 502913-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 2290036077900141 41783132402 57302331840-
Peňažné finančné inštitúcie1 6500000626000278071900000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 5730000000000002 57300000-
Nefinančné spoločnosti2 0060036015300141 390241340002331840-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 9150-2360619001458282810802 57301371810-
Peňažné finančné inštitúcie1 6500000626000278071900000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 5730000000000002 57300000-
Nefinančné spoločnosti6920-2360-7001455521-810001371810-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt