Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 371 1453 15583 950187 4098 436970 0481 455488 255146 3661 277 90853 184141 332417 855100 6892 798422 01160 6497 100--
Peňažné finančné inštitúcie486 7191 07513 88203 80247 3880135 9592 506143 46016 67510 90399 35401 6721 1468 317581--
Finančné inštitúcie iné ako PFI350 843012 61626 67576785 296010 03112 48944 1791 0079 74442 13236 27110267 918866750--
Nefinančné spoločnosti3 533 5832 08057 452160 7343 867837 3641 455342 265131 3711 090 26935 502120 685276 37064 4181 024352 94751 4665 769--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 56101131147298063458121896004170--
Peňažné finančné inštitúcie1820000000000182000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15000140000100000000--
Nefinančné spoločnosti1 36401131072980634571276004170--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 367-362181468870634301189600-1570--
Peňažné finančné inštitúcie1820000000000182000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI40001400001-110000000--
Nefinančné spoločnosti1 180-3621806887063429127600-1570--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt