Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 282 4543 13382 144180 5729 037944 5961 301487 128136 6981 242 11959 795139 181418 347100 8042 920409 33359 5367 110--
Peňažné finančné inštitúcie519 34799414 34704 39456 4710145 2672 670142 61719 48412 358108 30401 7331 2108 910588--
Finančné inštitúcie iné ako PFI361 818012 18928 00678389 877011 00711 81048 1861 0589 52742 79837 46712567 496713775--
Nefinančné spoločnosti3 401 2882 13955 608152 5663 860798 2481 301330 854122 2181 051 31639 253117 295267 24663 3371 062340 62749 9125 746--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 90905109371249019542 26110658619028111--
Peňažné finančné inštitúcie67100018151000452005000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5140061000003500399190000--
Nefinančné spoločnosti2 724054835398019541 7741061370028111--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 08400-14037169019542 110-1086586190-1208011--
Peňažné finančné inštitúcie67100018151000452005000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI47000610000034-420399190-200--
Nefinančné spoločnosti1 94300-201353-82019541 624-66613700-1188011--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt