Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 433 1893 35787 177177 1508 888970 3691 551495 212145 0871 294 73566 722142 427438 173107 7092 896425 66259 4098 217--
Peňažné finančné inštitúcie507 8891 08415 56104 52755 5160139 7842 398137 87721 07910 023107 68201 7808728 998709--
Finančné inštitúcie iné ako PFI367 088012 78428 74879598 284010 78011 75850 5581 1334 92244 95536 2108764 403726946--
Nefinančné spoločnosti3 558 2122 27358 832148 4023 566816 5691 551344 648130 9311 106 30044 510127 482285 53671 4991 029360 38849 6856 562--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 94341133509309106494492470005130--
Peňažné finančné inštitúcie52000000004480000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI000000000000000000--
Nefinančné spoločnosti1 8904113350930910649012470005130--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 59231250880910641549247000-16530--
Peňažné finančné inštitúcie1700000000-31480000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI000000000000000000--
Nefinančné spoločnosti1 5753125088091064461247000-16530--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt