Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 498 6593 45986 689181 5109 336968 9581 456506 432151 2541 321 41473 727136 050458 620113 6152 932411 63764 6798 348--
Peňažné finančné inštitúcie542 9351 05814 47004 94957 8020143 9272 407153 70424 3629 738116 78301 81496810 280672--
Finančné inštitúcie iné ako PFI387 652012 12830 439800103 106011 41512 42154 8881 2524 39450 00937 2209167 682838969--
Nefinančné spoločnosti3 568 0722 40160 091151 0713 587808 0501 456351 090136 4261 112 82248 113121 918291 82876 3951 027342 98753 5616 706--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 611010533645 12901706753181 0091351 6410010610--
Peňažné finančné inštitúcie2 639000140000098901 63600000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI680004500002300000000--
Nefinančné spoločnosti6 904010533055 12901706752952013540010610--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 415010533645 098-4061706742381 0091351 64100271-4--
Peňažné finančné inštitúcie2 639000140000098901 63600000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI58000450000180000000-5--
Nefinančné spoločnosti6 718010533055 098-406170674220201354002710--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt