Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 184 4803 38481 283173 7138 673879 6721 660483 506138 0021 234 21568 907133 002422 795102 7112 987383 30060 1378 192--
Peňažné finančné inštitúcie498 6421 02113 16904 60849 8720137 5992 368138 75722 9809 813105 51901 8659239 458692--
Finančné inštitúcie iné ako PFI360 600011 39828 13876596 149011 16611 40950 1511 2864 14946 54535 3469462 227836941--
Nefinančné spoločnosti3 325 2382 36356 716145 5753 300733 6511 660334 741124 2251 045 30744 641119 040270 73167 3661 028320 15049 8446 559--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 17209981590036526096227120001000--
Peňažné finančné inštitúcie000000000000000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2010001000000002000000--
Nefinančné spoločnosti1 971099805900365260962271001000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 8530-1044-2553003649609392671980-1100--
Peňažné finančné inštitúcie000000000000000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1810001000000-1701980000--
Nefinančné spoločnosti1 6720-1044-26530036496095726700-1100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt