Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 446 5693 00187 144182 1708 5121 104 7881 646440 093145 8941 257 34950 342147 823401 307108 3872 864440 44659 4816 966--
Peňažné finančné inštitúcie437 4601 00021 57603 91756 7880110 5802 453123 39514 2009 10683 72601 7741 0817 220644--
Finančné inštitúcie iné ako PFI359 39806 85323 38369389 03408 73711 88939 48596710 27439 24343 98611083 234835675--
Nefinančné spoločnosti3 649 7112 00158 715158 7873 902958 9661 646320 776131 5521 094 46935 175128 443278 33864 401980356 13251 4275 647--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom13 59901 20620850027205 196827237281255 4590000--
Peňažné finančné inštitúcie5 917000383005 194003400000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 50600390000080005 4590000--
Nefinančné spoločnosti2 17601 20616911727202826432812500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 1260959-22044227005 19687137267255 4590-52400--
Peňažné finančné inštitúcie5 907000383005 1940-103400000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 4540039-52000080005 4590000--
Nefinančné spoločnosti7640959-2591112700287332672500-52400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt