Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 265 7273 18482 898172 9819 097887 9661 492508 832138 8391 245 14272 330144 626433 112100 6063 168391 25663 1828 506--
Peňažné finančné inštitúcie516 0461 05913 14504 93749 0230152 1862 209139 11324 0168 904107 35402 04396910 391696--
Finančné inštitúcie iné ako PFI361 605011 83428 61678192 623012 07511 33950 1531 3403 89348 04035 89110463 020898998--
Nefinančné spoločnosti3 388 0752 12557 919144 3653 379746 3201 492344 571125 2911 055 87646 974131 829277 71964 7151 021327 26751 8936 811--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 424015975671 35200236765624 01500000--
Peňažné finančné inštitúcie4 0590000100059003 99900000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI590013450000100000000--
Nefinančné spoločnosti2 306015962221 35100236165621500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 387015975671 35000206455624 01500000--
Peňažné finančné inštitúcie4 0590000100059003 99900000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI590013450000100000000--
Nefinančné spoločnosti2 269015962221 34900205855621500000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt