Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 234 0723 38086 053164 80010 297903 4562 045550 104130 8591 242 27992 25854 188464 76890 2532 561363 64966 1179 049--
Peňažné finančné inštitúcie587 7161 15412 29405 99657 6810166 4972 274146 66436 20514 897128 19301 5731 03012 569690--
Finančné inštitúcie iné ako PFI374 349013 82933 50482596 897012 99711 14656 0031 50256053 89729 8386161 3418171 130--
Nefinančné spoločnosti3 272 0062 22659 930131 2963 476748 8782 045370 610117 4391 039 61254 55138 731282 67860 415927301 27852 7327 229--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 833023242 5620500676544015742700900--
Peňažné finančné inštitúcie567000000500029380000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1000004000676023000000--
Nefinančné spoločnosti4 166023202 5620006193635512700900--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 7110-1123242 55705005961039957027006400--
Peňažné finančné inštitúcie566000000500029380000-100--
Finančné inštitúcie iné ako PFI209000400060-1302300013500--
Nefinančné spoločnosti3 9360-1123202 55700-15943615472700-6900--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt