Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 063 7373 45382 085156 7279 534871 6001 843542 897127 0691 183 75886 71250 371443 26383 8352 477350 02061 0368 900--
Peňažné finančné inštitúcie567 7611 18411 91305 23351 6320166 7292 351142 93433 36313 258124 54101 48794011 517680--
Finančné inštitúcie iné ako PFI342 979012 32529 33381191 558012 08310 22750 4541 45451050 41026 5916455 3807731 007--
Nefinančné spoločnosti3 152 9972 26957 847127 3943 490728 4101 843364 085114 491990 37051 89536 604268 31357 244927293 69948 7467 214--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 18400601 322000817149150361047440--
Peňažné finančné inštitúcie000000000000000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI489000086000004203610000--
Nefinančné spoločnosti2 69500601 236000817171500047440--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom686-1-224601 27600-2-240131150-1 55501 23940--
Peňažné finančné inštitúcie-1200000000-1200000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 31700008600-100420361082900--
Nefinančné spoločnosti-618-1-224601 19000-1-2281-11150-1 916041140--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt