Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 864 4763 11072 808142 8799 439869 7121 376516 725117 1931 100 99583 16345 873414 77887 7322 592331 88156 6058 992--
Peňažné finančné inštitúcie505 0041 15610 28205 05847 5500155 7622 123119 24530 01011 590108 68901 56693410 341698--
Finančné inštitúcie iné ako PFI321 312010 90523 44683888 027011 1299 00846 9421 56145547 21930 3226449 696707992--
Nefinančné spoločnosti3 038 1601 95351 621119 4333 543734 1351 376349 834106 062934 80851 59233 827258 87057 410962281 25145 5567 302--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 199073341366026202 8221 453491 3430082101--
Peňažné finančné inštitúcie3 0500003610007151 423087500000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15001003000100000000--
Nefinančné spoločnosti4 13407235362026202 10630484680082101--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 999-2133372660262-22 8121 451161 3410078201--
Peňažné finančné inštitúcie3 0340003610007151 423087500-1600--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1900100300-110-32000000--
Nefinančné spoločnosti3 984-212312620262-12 09628484660079801--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt