Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 476 9293 13163 856133 0938 181801 4411 388441 047113 8411 001 61472 13439 414375 10168 8412 276291 14853 6068 207--
Peňažné finančné inštitúcie409 7251 2447 62903 67842 1460118 6561 15198 33221 0255 73197 95101 3189409 293631--
Finančné inštitúcie iné ako PFI291 542010 00019 97881888 27809 3378 72241 6801 30436943 98425 3597440 049648941--
Nefinančné spoločnosti2 775 6621 88646 227113 1153 685671 0171 388313 054103 968861 60249 80533 314233 16643 482884250 15943 6646 635--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 663005105360071 632072250201 2030--
Peňažné finančné inštitúcie1 2020000000000000201 2000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI530022000020042500000--
Nefinančné spoločnosti2 408002905360051 6320320000030--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 3640-5551048200-31 60407225-22-1491 2030--
Peňažné finančné inštitúcie1 2020000000000000201 2000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4100220000-800425-20000--
Nefinančné spoločnosti2 1210-552904820051 6040320000-14930--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt