Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 040 9663 07857 746119 1577 195697 2471 410394 44793 348882 54859 49533 620314 78854 8662 168265 97347 2518 039--
Peňažné finančné inštitúcie313 0471 1696 60202 97232 389088 59695775 53614 7674 93275 87601 2049086 534605--
Finančné inštitúcie iné ako PFI237 30508 29315 03174780 31407 0546 91431 7371 16333035 14920 9858828 006583911--
Nefinančné spoločnosti2 490 6141 90842 851104 1263 476584 5441 410298 79785 477775 27543 56528 359203 76233 881877237 05940 1356 523--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom13 688066882 44203 50351 639615 8687881000--
Peňažné finančné inštitúcie3 6280000128000003 500000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1530000900006300000000--
Nefinančné spoločnosti9 907066882 22403 50351 576612 3687881000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 4440668-82 38103 503-11 586575 8687881-10400--
Peňažné finančné inštitúcie3 6280000128000003 500000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14600009000-363-40000000--
Nefinančné spoločnosti9 6700668-82 16303 50321 523612 3687881-10400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt