Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 956 7483 28151 112117 2816 528660 4351 416395 70390 191854 82855 10127 255311 74958 6102 272268 39445 7538 254--
Peňažné finančné inštitúcie273 3471 2095 10802 36423 326082 4781 16665 34312 96278469 20301 2579416 621586--
Finančné inštitúcie iné ako PFI219 64406 67112 15574874 70306 7546 46728 7101 04737832 66020 7999126 849652960--
Nefinančné spoločnosti2 463 7572 07239 333105 1263 416562 4061 416306 47182 558760 77541 09226 094209 88637 811924240 60538 4816 708--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2230900360392991172000000--
Peňažné finančné inštitúcie400002000002000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI000000000000000000--
Nefinančné spoločnosti2190900340392991152000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-6540-40-12-81039-62-131-363172000-7700--
Peňažné finančné inštitúcie400002000002000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-85000-12-1500-58000000000--
Nefinančné spoločnosti-5730-400-68039-4-131-363152000-7700--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt