Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 085 7903 30381 581161 37310 688878 2061 874528 578122 0501 193 75792 88247 825444 72385 7622 531358 14365 2209 167--
Peňažné finančné inštitúcie562 4911 15711 45706 26154 0390164 3942 217139 96037 12311 801118 28601 5481 02812 460761--
Finančné inštitúcie iné ako PFI346 131013 08430 23286594 166012 24110 65551 9521 59250248 97329 8845349 8279671 138--
Nefinančné spoločnosti3 177 1692 14657 040131 1413 562730 0011 874351 943109 1781 001 84554 16735 523277 46455 878931307 28851 7937 268--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 808057812019875010105 27715572371353531400--
Peňažné finančné inštitúcie4 511015308100004 310003000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22400606600030801001400--
Nefinančné spoločnosti3 07404251151179901010964154920803535300--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 489049351198490101-45 25415462371352521400--
Peňažné finančné inštitúcie4 488013208100004 310003000-200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20900606600-430-301001400--
Nefinančné spoločnosti2 7930361451177301010941154920803525400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt