Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 329 2583 59458 821123 8487 562757 8941 556444 566105 056947 27763 22335 382355 94964 1622 526301 89948 9048 596--
Peňažné finančné inštitúcie340 4461 2926 49503 11025 0390103 5621 73478 64517 0947 33485 36201 4579647 697661--
Finančné inštitúcie iné ako PFI273 12508 06616 31479388 25208 9227 67539 3021 10840042 78222 1449135 645634997--
Nefinančné spoločnosti2 715 6862 30244 260107 5333 659644 6031 556332 08295 647829 33045 02127 647227 80642 018978265 29140 5736 937--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 28302109302 7980053170242 99700000--
Peňažné finančné inštitúcie5 70700002 7020008002 99700000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI90008370000001000000--
Nefinančné spoločnosti48502272396005309023000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 8130-5109302 75400-13500242 99700-13400--
Peňažné finančné inštitúcie5 70700002 7020008002 99700000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4400837-3000-16001000000--
Nefinančné spoločnosti610-527238200342023000-13400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt