Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 026 4054 611122 489181 86015 1961 177 9872 922590 976175 2981 401 096114 38463 980543 033113 5653 031442 34667 55113 614--
Peňažné finančné inštitúcie655 5671 84716 25809 26093 5380149 5782 067145 24743 56924 566155 79401 7591 32212 011600--
Finančné inštitúcie iné ako PFI456 621020 16554 5531 169135 092012 80010 84164 8141 83478952 6939 22711090 642975917--
Nefinančné spoločnosti3 914 2162 76486 066127 3064 767949 3572 922428 598162 3901 191 03568 98138 625334 546104 3381 163350 38254 56512 097--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 5610443051014208660306181001002--
Peňažné finančné inštitúcie3360000000033400001002--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14700201240002100000000--
Nefinančné spoločnosti1 0780441038614208305306181000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 430043-150-84741420-154-977306-18-120-41-82502--
Peňažné finančné inštitúcie3360000000033400001002--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14700201240002100000000--
Nefinančné spoločnosti-1 913043-152-83501420-154-1 332306-18-120-40-82500--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt