Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 000 7004 702124 076173 27515 3541 207 1952 612595 593174 6351 366 049117 72764 513534 575117 6423 159426 41066 03714 459--
Peňažné finančné inštitúcie681 3431 98616 33309 464116 0660156 0972 002140 90745 95122 842155 33101 8371 50512 359649--
Finančné inštitúcie iné ako PFI447 576020 95953 1391 171136 847012 74610 30256 9081 82181151 9399 42811789 497972919--
Nefinančné spoločnosti3 871 7812 71686 784120 1364 719954 2822 612426 750162 3311 168 23469 95540 860327 305108 2141 205335 40852 70712 891--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 84901187971301450328710 2632915111417075000--
Peňažné finančné inštitúcie6 79401010730028206 309029000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 5350975400000400017075000--
Nefinančné spoločnosti4 52008435714504673 9502912211400000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 476-11177971301010328-2129 509-306103114170-1 22300--
Peňažné finančné inštitúcie6 79401010730028206 309029000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 04709754000004-110017027300--
Nefinančné spoločnosti1 636-174357101046-2123 196-2957411400-1 49600--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt