Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 108 3934 720133 281181 87112 7111 195 0933 097615 378176 9161 377 490120 07575 581550 598128 7773 400453 17869 50714 537--
Peňažné finančné inštitúcie655 2771 93415 72109 006102 9990155 5772 072126 61744 50025 645154 97002 0661 68013 754669--
Finančné inštitúcie iné ako PFI455 944020 80757 250920138 521011 04410 31156 8301 84392154 2239 68712091 4251 109933--
Nefinančné spoločnosti3 997 1732 78696 753124 6222 785953 5733 097448 757164 5331 194 04373 73249 015341 405119 0901 214360 07354 64412 935--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 8970531391897200011 9629311766114450147--
Peňažné finančné inštitúcie1 280033015517000550901660003500--
Finančné inštitúcie iné ako PFI500004542020000011000100147--
Nefinančné spoločnosti2 11702094305010011 4120309611400--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-888-1653-25416371700-6591 2585-42176-55211-2 361450147--
Peňažné finančné inštitúcie1 280033015517000550901660003500--
Finančné inštitúcie iné ako PFI41300454202000001100-87100147--
Nefinančné spoločnosti-2 581-1620-299449800-659708-4-439-55211-2 27400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt