Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 755 6514 727144 890210 03114 4121 308 1463 236693 371201 1251 574 048142 18087 695625 714134 3843 330519 49681 70715 121--
Peňažné finančné inštitúcie759 8181 94218 741010 358114 7790180 4872 431152 20253 42134 144172 97202 0121 71415 841716--
Finančné inštitúcie iné ako PFI517 547024 21473 2071 010141 008012 87611 63566 3092 2551 17561 64510 046123110 1681 151723--
Nefinančné spoločnosti4 478 2862 785101 935136 8243 0441 052 3593 236500 008187 0591 355 53786 50452 376391 098124 3371 195407 61464 71513 682--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 73601 99813502840401339874134 13800040--
Peňažné finančné inštitúcie4 51504040000000004 11100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 50201 3121010300059081900000--
Nefinančné spoločnosti1 720028234028104013392845800040--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 794-151 962135-408282040-371-2 836-105-244 13800-1 02340--
Peňažné finančné inštitúcie4 46504040000000-5004 11100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 19201 3121010300059-1181900-29900--
Nefinančné spoločnosti-3 863-1524634-408279040-371-2 895-44-32800-72540--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt