Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 775 1894 412159 085219 96614 9481 302 5823 314705 209200 1451 565 749143 16790 601634 234123 9273 518513 31984 02114 717--
Peňažné finančné inštitúcie825 5971 82938 488010 391118 5170186 7152 362169 17453 76235 706188 48302 1891 74317 329738--
Finančné inštitúcie iné ako PFI540 382023 83281 9801 035145 416013 08511 59368 1142 2261 18065 96810 044128113 8111 254718--
Nefinančné spoločnosti4 409 2102 58296 765137 9873 5221 038 6493 314505 409186 1901 328 46187 17953 716379 784113 8831 201397 76665 43813 261--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 061072927196002444201114100881 0932--
Peňažné finančné inštitúcie1 0910000000010060001 0830--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1230002700004009008300--
Nefinančné spoločnosti847072901960024392011026006102--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-922-37-7182710300-343155-25284100-1 2801 090-7--
Peňažné finančné inštitúcie1 0750000000010-1660001 0830--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-32900027-1100040-2900-35600--
Nefinančné spoločnosti-1 668-37-718011400-343150-25452600-9257-7--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt