Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 596 0184 556146 083213 11213 5121 256 5833 530687 580202 0891 475 918144 94288 726603 954112 8143 618551 72780 30915 051--
Peňažné finančné inštitúcie850 0991 81336 39309 237112 5780177 3422 237152 91251 08136 347178 87702 26874 53415 490803--
Finančné inštitúcie iné ako PFI523 432020 95678 470931142 487012 75311 03366 1852 2771 30065 3419 894158109 8451 118683--
Nefinančné spoločnosti4 222 4882 74388 734134 6423 3441 001 5183 530497 485188 8191 256 82191 58451 079359 736102 9201 192367 34863 70113 565--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 40202099201950025 624181940320000--
Peňažné finančné inštitúcie5 8750600230005 5441030100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI40000209000000920000--
Nefinančné spoločnosti4870149901630028017199400000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom566-18720992018400-2675 11612-5125720-4 7950-31--
Peňažné finančné inštitúcie5 8750600230005 5441030100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-43000020400000-4920-46200--
Nefinančné spoločnosti-4 878-1871499015700-267-42811-48-5200-4 3330-31--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt