Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 851 1504 593150 297217 15715 1481 382 4833 696682 760225 4621 501 767148 51392 067644 409114 0103 649572 69783 12217 610--
Peňažné finančné inštitúcie848 4161 76935 520010 758115 6570169 3482 187143 44652 55436 640189 36102 32074 45115 262912--
Finančné inštitúcie iné ako PFI515 716021 56474 722947139 033012 24311 68665 1512 4151 28866 41310 210158108 0931 116677--
Nefinančné spoločnosti4 487 0192 82493 213142 4353 4431 127 7933 696501 169211 5891 293 17093 54454 139388 635103 8001 171390 15366 74416 021--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 7780623166848001651337201 0410010800--
Peňažné finančné inštitúcie1 030000015000570095800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI85000820000000300000--
Nefinančné spoločnosti1 66306238483300164563720810010800--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom901062316684100-370-27437-1141 04100-45600--
Peňažné finančné inštitúcie1 030000015000570095800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-23700082000000-8300-31500--
Nefinančné spoločnosti10906238482600-370-33137-1068100-14100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt