Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 522 8073 65458 945118 8017 995830 6221 403478 593111 0921 017 02164 50635 539374 50065 8922 567300 00848 2858 440--
Peňažné finančné inštitúcie373 1851 3677 94103 52033 1280114 5021 80377 88818 4648 07795 81601 4951 1388 723690--
Finančné inštitúcie iné ako PFI296 75508 60819 59581097 43609 8668 04146 6651 14437843 12220 5259038 7726831 021--
Nefinančné spoločnosti2 852 8672 28742 39699 2063 665700 0581 403354 225101 248892 46844 89827 085235 56245 367981260 09938 8796 730--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 5570496 492435140185131 15101133000660--
Peňažné finančné inštitúcie37000361000000000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4620000000046200000000--
Nefinančné spoločnosti8 0580496 492751301851368901133000660--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 036-30496 224-72502018531 0300103300-1 995660--
Peňažné finančné inštitúcie37000361000000000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI431000-3000004620-1000000--
Nefinančné spoločnosti5 567-30496 224-78501018535680113300-1 995660--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt