Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 515 4034 03960 275110 3888 590810 1241 384465 005115 1161 028 03068 24738 158383 44351 8252 669315 19648 9409 398--
Peňažné finančné inštitúcie390 0151 6958 48003 86032 5700112 6151 85491 27020 80210 08897 24501 5751 0607 895701--
Finančné inštitúcie iné ako PFI280 85008 47920 54792497 48209 9078 83344 6511 40637642 1696 9609037 1627581 105--
Nefinančné spoločnosti2 844 5392 34443 31689 8413 806680 0721 384342 483104 429892 10946 03927 694244 02944 8651 004276 97440 2877 592--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 6350199061 23607 34778121101 473750000--
Peňažné finančné inštitúcie8 44600021 00007 195000024900000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI47401990047015210000750000--
Nefinančné spoločnosti1 71500041890068121101 22300000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 70601700-21 13607 347-10-41921101 473-2 0170-18400--
Peňažné finančné inštitúcie7 9540-29021 00007 1950-4630024900000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 630019900470152-110000-2 0170000--
Nefinančné spoločnosti1 381000-4890014421101 22300-18400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt