Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 770 5194 10666 606124 4879 915901 2511 681470 388126 8911 096 11572 15744 193401 86659 6832 706333 61049 77810 873--
Peňažné finančné inštitúcie446 1081 7019 62104 94534 2860120 9721 930114 83425 56113 815107 22101 5661 1159 480761--
Finančné inštitúcie iné ako PFI296 95908 58526 25597395 83909 7019 62846 0121 39555844 13112 6829439 0128131 281--
Nefinančné spoločnosti3 027 4522 40548 40098 2323 997771 1261 681339 715115 333935 26945 20129 820250 51447 0011 046293 48339 4858 831--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 8780236 096161 3500102233202162374 640014094--
Peňažné finančné inštitúcie1 35800001 2640000000000094--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 715006 0640000270204 6400000--
Nefinančné spoločnosti805023321686010221313215937001400--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 240-1216 096161 301010221207-34162374 6400-422094--
Peňažné finančné inštitúcie1 35800001 2640000000000094--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 715006 0640000270204 6400000--
Nefinančné spoločnosti167-121321637010219200-341593700-42200--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt