Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 795 0944 535147 320214 73616 5461 280 8973 499699 861222 1021 534 943154 83694 831647 002104 1763 779571 99284 11317 960--
Peňažné finančné inštitúcie876 6861 71434 800012 291114 3870170 8382 263160 82155 71738 202194 63702 45573 44915 920906--
Finančné inštitúcie iné ako PFI521 458021 17775 840881142 976012 01811 32067 1312 8241 26365 71010 199164108 0161 239700--
Nefinančné spoločnosti4 396 9502 82291 343138 8973 3741 023 5343 499517 005208 5191 306 99196 29555 365386 65593 9771 160390 52766 95416 354--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 673022847391057981 50611126234502271400--
Peňažné finančné inštitúcie1370004000007089100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI395002620000077005200500--
Nefinančné spoločnosti3 14002233391057981 4221136181502271000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 304021247385057181 448115223450227-97700--
Peňažné finančné inštitúcie1370004000007089100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-274002620-4000770-25200-65900--
Nefinančné spoločnosti2 44102-1373389057181 36411-3418150227-31800--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt