Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 632 4524 442163 556241 30521 4531 423 3850747 154244 9121 798 804171 676117 153777 83478 3433 637749 26199 25019 818--
Peňažné finančné inštitúcie1 026 6911 66340 536016 188130 2430197 0782 665210 26162 54950 564240 66702 47866 86725 24417--
Finančné inštitúcie iné ako PFI673 962023 59885 0561 292157 214013 77813 82784 2223 2871 29075 16511 219157202 7871 891628--
Nefinančné spoločnosti4 931 8002 77999 422156 2493 9731 135 9280536 298228 4201 504 321105 84065 299462 00267 1251 003479 60772 11519 173--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 46001892225300181 93474245800009--
Peňažné finančné inštitúcie32000026000003300000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI97700000000917005100009--
Nefinančné spoločnosti1 45101892222700181 0177421400000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-4 1760-306-2882223200-4561 55274-17058-150-4 86709--
Peňažné finančné inštitúcie-1170-1490026000003300000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4470000-90009170051-150-1 40109--
Nefinančné spoločnosti-3 6120-157-2882221500-45663574-173400-3 46700--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt