Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 746 3144 391167 958246 43921 6281 452 8480763 630237 3011 829 880170 670119 660784 66477 7043 648771 776105 06418 719--
Peňažné finančné inštitúcie1 066 0091 65841 746016 298143 2630207 6502 368221 54561 18151 216240 43502 50869 25827 32918--
Finančné inštitúcie iné ako PFI696 068024 89689 4031 330170 081014 74814 56783 2603 4751 35274 20410 223157207 1612 162535--
Nefinančné spoločnosti4 984 2372 733101 316157 0364 0001 139 5040541 232220 3661 525 075106 01467 092470 02567 481983495 35775 57318 166--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom13 4570694531202800591269 106917276993120494015--
Peňažné finančné inštitúcie1 0850008200001 016066300000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2520032380001156191525970038600--
Nefinančné spoločnosti11 12006942202800591158 03489858393120108015--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 609046053120232059158 116746160993-2570494015--
Peňažné finančné inštitúcie1 0850008200001 016066300000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9360032380001056-16140597-269038600--
Nefinančné spoločnosti9 58704602202320591-57 044762-46393120108015--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt