Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 979 7724 282174 244256 27019 9231 494 7880772 555238 8601 930 246170 804129 166814 23678 5753 567799 849102 55217 627--
Peňažné finančné inštitúcie1 097 0701 64042 296015 134146 1610208 6742 505236 99659 38654 372251 82102 43066 64828 19219--
Finančné inštitúcie iné ako PFI766 889025 84595 4221 189182 258015 50113 891113 8003 3741 39876 71110 184168225 8862 114506--
Nefinančné spoločnosti5 115 8132 642106 103160 8483 5991 166 3690548 380222 4641 579 450108 04473 396485 70468 391968507 31572 24717 101--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom21 12307582 01311724804 1601237 4825 474141542019217930--
Peňažné finančné inštitúcie726056081001250101494534200000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI33300259330000140118004200--
Nefinančné spoločnosti20 06307021 754324804 0351237 4585 32596183019213730--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 54706772 01210617604 160-3496 7205 47455509019211130--
Peňažné finančné inštitúcie726056072001250101494534200000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI33300259310000140118004200--
Nefinančné spoločnosti18 48806211 753317604 035-3496 6965 3251014901926930--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt