Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 781 1864 389167 944252 04818 0501 435 7940747 151225 5061 882 427158 045129 658839 80076 5933 505757 72493 64614 850--
Peňažné finančné inštitúcie1 138 7261 70242 252014 016151 7440206 9522 547247 65259 00957 502277 58402 54370 16223 30714--
Finančné inštitúcie iné ako PFI755 909024 27597 1241 087166 003015 95114 185117 8504 8351 62480 83610 034166220 8181 959415--
Nefinančné spoločnosti4 886 5512 687101 417154 9242 9471 118 0470524 248208 7741 516 92594 20170 531481 38066 558796466 74468 38114 421--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom13 67401 229712411 02408 05622 888918920501000--
Peňažné finančné inštitúcie940000800010074201000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3160040291000191018300000--
Nefinančné spoločnosti13 26401 229312121 01508 05622 687911412000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 240-21 2017124199008 056-92 844-52-6620501000--
Peňažné finančné inštitúcie-16100008000100-181201000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI302004029-13000191018300000--
Nefinančné spoločnosti13 100-21 2013121299508 056-92 643-5211412000000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt