Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 306 8494 309154 693238 21316 7921 318 0190734 328209 7011 732 690153 404124 746783 79870 7143 415684 92788 95812 658--
Peňažné finančné inštitúcie1 064 4791 65640 220013 215133 8630214 3192 361225 88157 43159 293257 18502 46852 06721 84612--
Finančné inštitúcie iné ako PFI702 969023 23992 052954155 711011 12513 205111 9965 9871 66076 2089 569177200 0171 837363--
Nefinančné spoločnosti4 539 4022 65391 234146 1602 6221 028 4450508 884194 1351 394 81389 98663 793450 40561 145770432 84365 27512 283--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 5810502100905016636 02487493560011000--
Peňažné finančné inštitúcie5 031000010004 106061331100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI861001490000070208300000--
Nefinančné spoločnosti2 689050610904016631 2168129430011000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 549-3121006960166-3524 824874935600-11000--
Peňažné finančné inštitúcie5 0040000-260004 106061331100000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI859001490-200070208300000--
Nefinančné spoločnosti685-316107240166-3521681294300-11000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt