Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 592 0434 558166 927235 07420 5801 481 9304 105788 973243 3461 766 156179 77598 499733 516123 0583 854656 40098 61219 776--
Peňažné finančné inštitúcie984 6061 74638 956015 683130 0700205 2012 454184 23465 53140 654221 86502 52072 52622 119996--
Finančné inštitúcie iné ako PFI601 846024 82785 3821 107169 322013 49411 82178 4803 1171 19373 17411 029170127 7141 592701--
Nefinančné spoločnosti5 005 5902 811103 144149 6923 7901 182 5380570 278229 0711 503 442111 12756 652438 476112 0281 164456 16174 90118 079--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 43802242012322304 837382 069609151170176853612364--
Peňažné finančné inštitúcie858000581702630500720608000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6440016120000833271051760000--
Nefinančné spoločnosti7 9360224045320604 574381 561205144590053612364--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 810-9152511239104 837-364-5016091151491768-75112064--
Peňažné finančné inštitúcie858000581702630500720608000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 5100016120000-1 71433271051760-43200--
Nefinančné spoločnosti5 462-915235537404 574-3647132051083800-31912064--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt