Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 633 8694 579166 514238 84921 2771 466 5560806 716250 2661 793 526177 085101 563741 577113 5793 733660 01799 59218 028--
Peňažné finančné inštitúcie998 7771 74639 276016 424130 9160208 9012 509191 42064 21742 242225 98902 45270 41822 87217--
Finančné inštitúcie iné ako PFI602 685025 64886 8151 126161 589014 10113 20980 7123 5451 01274 96410 411153128 3261 688667--
Nefinančné spoločnosti5 032 4062 833101 590152 0353 7261 174 0510583 714234 5481 521 394109 32358 309440 624103 1681 129461 27475 03217 344--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 80602356386090728341 776518732 4348026700--
Peňažné finančné inštitúcie9260101500007211070600000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 009005191580095530970026700--
Nefinančné spoločnosti4 8710135134510728251 216307631 72180000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 4610-30356384810728-6681 267512372 43480-1 66500--
Peňažné finančné inštitúcie9260101500007211070600000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-33500519158008553-6-3700-1 05800--
Nefinančné spoločnosti2 8700-3135133230728-676707307391 72180-60700--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt