Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 946 4754 520179 287255 05623 3671 512 0620814 579263 1591 855 498184 763110 970782 992162 3693 856708 55398 33318 854--
Peňažné finančné inštitúcie1 035 7241 70241 763018 061133 3080209 1852 706203 78768 72646 120232 11802 53272 98225 01217--
Finančné inštitúcie iné ako PFI652 407026 41095 8351 267168 813014 53714 17086 9433 6021 19179 24011 120146147 9901 859698--
Nefinančné spoločnosti5 258 3442 818111 114159 2214 0401 209 9410590 857246 2831 564 768112 43563 659471 635151 2491 178487 58171 46218 139--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom27 16602 70110 310241 97603 99851 2381113074006 72300--
Peňažné finančné inštitúcie2180002400001321175000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI16 09001 3587 9450000060006006 72100--
Nefinančné spoločnosti10 85801 3432 36501 97603 99851 0460546800200--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 13802 64410 116241 93703 998-229-2 2651155-537003 40700--
Peňažné finančné inštitúcie-2 989000240000-2 4951175-58000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 55401 3587 94500000600-46006 18900--
Nefinančné spoločnosti6 57301 2862 17101 93703 998-2291700-163700-2 78100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt