Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 389 6204 148160 002243 93117 2201 337 9590748 334210 9521 741 976160 336121 460797 69766 8023 549699 63687 43913 095--
Peňažné finančné inštitúcie1 094 0111 60740 833013 651137 9980220 7742 282237 52160 17957 818265 94402 58848 27222 37911--
Finančné inštitúcie iné ako PFI709 288025 97694 267950154 522011 05213 080111 5036 1931 59277 0129 388184202 4021 914387--
Nefinančné spoločnosti4 586 3212 54293 193149 6642 6181 045 4390516 508195 5901 392 95293 96462 050454 74157 414777448 96363 14612 697--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 93707114383 4591 686051054 165185703677012700--
Peňažné finančné inštitúcie49903403 4594000901999123400000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI448003260300081098200000--
Nefinančné spoločnosti6 989067711201 64305153 88594382356012700--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 011-11691-3393 4591 63605951 4881844536-190012700--
Peňažné finančné inštitúcie37503403 4594000901999-1400000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI445003260300081098170000--
Nefinančné spoločnosti3 192-11657-66601 5930551 208943823-207012700--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt