Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 756 1393 935134 098220 1039 5471 174 2230666 245184 8821 581 290134 748108 887742 33159 3083 577675 48174 5438 485--
Peňažné finančné inštitúcie977 7721 44633 05306 785124 3800194 0912 259212 68050 52052 911243 25202 62445 27119 35510--
Finančné inštitúcie iné ako PFI674 280020 50585 144687135 410025 4819 94797 0284 8221 47888 4588 345200195 7431 920432--
Nefinančné spoločnosti4 104 0882 48980 540134 9592 076914 4330446 673172 6761 271 58279 40654 498410 62250 963753434 46853 2688 043--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 43203001 48001 66800113012258358435011--
Peňažné finančné inštitúcie19000000031600000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 466071 436000000220010000--
Nefinančné spoločnosti2 94702934501 668008285058358335011--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 27702151 48001 66200-33330122583584328509--
Peňažné finančné inštitúcie19000000031600000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 8150-151 43600000022001037100--
Nefinančné spoločnosti2 44302304501 66200-33628505835833-8609--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt