Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 614 3313 891129 462210 9368 6951 139 2730624 009187 2461 555 257132 908105 425732 65658 0063 699666 39072 7638 157--
Peňažné finančné inštitúcie950 7121 43231 89306 196119 2970187 0102 274205 34649 60851 837240 38302 71043 95519 10811--
Finančné inštitúcie iné ako PFI661 021018 52182 486583134 450025 2189 76197 3704 6221 51387 6468 185213189 1422 108439--
Nefinančné spoločnosti4 002 5982 45979 048128 4511 916885 5260411 781175 2111 252 54178 67852 075404 62649 822776433 29351 5477 707--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 5700069263630643101 0100115273342000--
Peňažné finančné inštitúcie449000249001403036000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI74000200007400000000--
Nefinančné spoločnosti2 0470069035406439533078273342000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom808-100-79262990643-3684460115273342-60800--
Peňažné finančné inštitúcie449000249001403036000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-52000200007400000-12600--
Nefinančné spoločnosti411-100-7902900643-369-31078273342-48200--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt