Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 433 4503 774127 492207 2808 3201 115 8850604 677180 7661 504 023129 00798 481705 54056 1083 793634 33669 8557 853--
Peňažné finančné inštitúcie910 1051 39131 05906 118124 0100179 9972 193193 34847 67147 940222 85602 75542 75518 27611--
Finančné inštitúcie iné ako PFI593 654017 58480 328532112 379025 6508 98091 4614 5131 43183 5358 283221157 9631 549396--
Nefinančné spoločnosti3 929 6912 38378 849126 9521 670879 4960399 030169 5931 219 21476 82349 111399 14947 825818433 61950 0317 446--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 38204341462471 386074875 1993 040511 297020750--
Peňažné finančné inštitúcie4 498041024000015083 0001393500000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 232000030014 1332500000700--
Nefinančné spoločnosti3 652039314671 38307485558153836202050--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 685-1-2 8771052471 1980748-422 5382 928-1311 29702-15575-5--
Peňažné finančné inštitúcie4 481041024000015082 9831393500000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7060-3 2980030014 133-63-1410000700--
Nefinančné spoločnosti498-138010571 1950748-44-2 1038-336202-1555-5--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt