Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 436 5523 717129 427202 6158 2921 121 5710634 977181 5461 490 942127 49198 577701 50653 9223 776625 62168 3577 663--
Peňažné finančné inštitúcie896 2781 38129 74906 137118 9820174 1622 076187 07247 47848 633228 08902 77342 23617 80211--
Finančné inštitúcie iné ako PFI579 415021 17478 792536110 862022 9289 05582 6954 5441 55783 7138 119215154 6881 288396--
Nefinančné spoločnosti3 960 8582 33678 504123 8221 619891 7270437 887170 4151 221 17575 46948 387389 70545 803789428 69749 2677 257--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 47003 11512902 2120115467490721 99525001287--
Peňažné finančné inštitúcie7710640000022120049300000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI310000100050002500063--
Nefinančné spoločnosti7 66803 05112902 2110115445320721 5020001224--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 828-43 115129-96030-142-241632-82541 995250-2721231--
Peňažné finančné inštitúcie5140640000-25722120049300000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI12000010005-1900250007--
Nefinančné spoločnosti5 302-43 051129-96020115-243415-63541 50200-2721224--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt