Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 425 9873 838125 576202 5677 9671 140 1520623 785186 6521 483 220123 88499 342698 11351 6643 996623 19267 8397 669--
Peňažné finančné inštitúcie888 0781 43929 92105 737120 1540173 1452 102187 44041 87548 133224 69202 96942 56918 04611--
Finančné inštitúcie iné ako PFI584 067020 91980 425560108 174023 86111 27886 5004 8541 53981 2858 274210155 5871 371385--
Nefinančné spoločnosti3 953 8422 39974 736122 1421 670911 8240426 779173 2721 209 28077 15549 670392 13543 391818425 03648 4227 273--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 19004 11919621340450371 02417311649800501 39348--
Peňažné finančné inštitúcie1 43500020001904500001 3800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18200124000005206000000--
Nefinančné spoločnosti6 57304 1197201340450369631736449800501348--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 227-24 1011962830450-317-4001191014980031 39348--
Peňažné finančné inštitúcie1 3880002-20019-454500001 3800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5980012400000520600041600--
Nefinančné spoločnosti4 241-24 101720850450-318-4611644949800-4131348--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt