Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 694 3834 025130 330212 9687 7291 182 7240642 607205 9411 563 334134 740105 389740 78353 0234 539650 68871 8566 790--
Peňažné finančné inštitúcie957 6111 51332 66605 415127 5900184 0102 404198 54448 32352 306244 58503 46648 66518 51810--
Finančné inštitúcie iné ako PFI627 289021 90385 571585120 686024 72012 74392 0614 5261 67491 2817 970216162 8711 283365--
Nefinančné spoločnosti4 109 4832 51275 761127 3971 729934 4480433 877190 7941 272 72981 89151 408404 91745 053857439 15252 0566 414--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 31103161514021302093636 67813118800032290--
Peňažné finančné inštitúcie5 711000000005 55701250000290--
Finančné inštitúcie iné ako PFI13800051000201170000000--
Nefinančné spoločnosti2 46203161513521202093631 10114630003200--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 1330316151401890209-7763 17449188-1-60-389290--
Peňažné finančné inštitúcie5 710000000005 5570125-1000290--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1280005-30002011700-60000--
Nefinančné spoločnosti-2 7050316151351920209-776-2 403-6863000-38900--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt